Ένας δικτυακός χώρος αναζήτησης

για τη ζωή, τη γέννηση, τη φύση και την υγεία

Η βοηθός μητρότητας και ο θηλασμός BFMarkella

Πέρα από τη γενική φροντίδα της μητέρας, του μωρού και της οικογένειας που μπορεί να προσφέρει η βοηθός μητρότητας στη λοχεία, η παρουσία της δίπλα στο ζεύγος ΜητέραςΒρέφους μπορεί να έχει σημαντικά θετικά αποτελέσματα στον θηλασμό. Σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στα ποσοστά έναρξης και εγκαθίδρυσης του θηλασμού σε γυναίκες που είχαν κοντά τους βοηθό μητρότητας.

Η βοηθός μητρότητας μπορεί να προσφέρει υποστήριξη στον θηλασμό σε επίπεδο ψυχολογικό/συναισθηματικό, πρακτικό, σωματικό, όπως και ενημέρωση και δικτύωση με ομάδες υποστήριξης θηλασμού, μητέρες και επαγγελματίες υγείας που στηρίζουν έμπρακτα τον θηλασμό.

family2