Ένας δικτυακός χώρος αναζήτησης

για τη ζωή, τη γέννηση, τη φύση και την υγεία

PerinatalEdu1

Rebozo2Η βοηθός μητρότητας με τη σημερινή της έννοια είναι ένα λειτούργημα που πρωτοεμφανίστηκε στις ΗΠΑ στη δεκαετία του 1970 και καθιερώθηκε από άτομα που αργότερα ίδρυσαν τον οργανισμό DONA International, από τους πρώτους οργανισμούς και φορείς εκπαίδευσης βοηθών μητρότητας.

Τέσσερις δεκαετίες αργότερα, με τη συνεργασία του DONA International, του Ευρωπαϊκού Δικτύου Βοηθών Μητρότητας EDN, του Ευρωπαϊκού Δικτύου Περιγεννητικών Οργανισμών ENCA και του Συλλόγου Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας, δημιουργήσαμε και συνεχίζουμε να ανανεώνουμε ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για βοηθούς μητρότητας που συμπεριλαμβάνει θεωρία και πράξη, δικτύωση, περιγεννητική αγωγή, ενημέρωση, πληροφόρηση σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η εξάσκηση του επαγγέλματος της βοηθού μητρότητας διέπεται από τον "Κώδικα δεοντολογίας" και το "Εύρος επαγγελματικής πρακτικής". Μέσα στα κείμενα αυτά βρίσκονται πληροφορίες απαραίτητες να γνωρίζουν τόσο οι ίδιες οι βοηθοί μητρότητας όσοι και οι επαγγελματίες υγείας και οι γονείς που συνεργάζονται με βοηθούς μητρότητας, για τη βέλτιση και ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών από την ομάδα περιγεννητικής φροντίδας της οικογένειας.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα βοηθών μητρότητας, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Συλλόγου Βοηθών Μητρότητας.                                                                   

  everybody4Everybody